บริษัท ไอดีเวลล์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2009 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าปลีก-ส่ง และบริการด้านการแพทย์
อาทิ เช่น ข้อต่อทางการแพทย์ ติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบเรียกพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ตลอด 10 ปี บริษัทฯ มีลูกค้าเป็นโรงพยาบาล และคู่ค้าทางธุรกิจ มากกว่า 500 รายทั่วประเทศ เราเน้นพัฒนาสินค้าตั้งแต่กระบวนการผลิต และบริการอย่างมืออาชีพด้วยความรวดเร็ว

"Service Excellent With Professionalism" เพื่อความเป็นหนึ่ง ด้านสินค้า และบริการ

"เรามุ่งมั่นผลิตและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นไปตามกฎระเบียบวิธีปฎิบัติ ข้อกำหนดกฎหมายด้านเครื่องมือแพทย์ และพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง"