บริษัท ไอดีเวลล์ จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2009 เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าปลีก-ส่ง และบริการด้านการแพทย์ อาทิ เช่น ข้อต่อทางการแพทย์ ติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ

บริษัท ไอดีเวลล์ จำกัด มุ่งหมายพัฒนาสินค้าตั้งแต่กระบวนการผลิต และบริการอย่างมืออาชีพด้วยความรวดเร็ว

"Service Excellence With Professionalism" เพื่อความเป็นหนึ่ง ด้านสินค้า และบริการ